Czytelnia

Wkład w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Prawo spółek

Monika Leszczyńska - 20.01.2020

2,5 min. czytania

Sklep internetowy

Wkład w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Kinga i Józef planują założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Kapitał zakładowy spółki będzie wynosił 70 000 złotych. Na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym Kinga i Józef muszą wnieść wkłady. Józef nie dysponuje jednak wystarczającą ilością pieniędzy. Przyszli wspólnicy uzgadniają brzmienie umowy spółki oraz zastanawiają się co można do niej wnieść jako wkład wspólnika.

Czy wkładem mogą być tylko pieniądze?

Na pokrycie objętych udziałów wspólnicy wnoszą wkłady. Najczęściej wkładem są pieniądze. Na pokrycie obejmowanych udziałów zarówno Józef jak i Kinga mogą wnieść jednak również wkład niepieniężny, czyli aport. Taka możliwość została wyłączona gdy umowa spółki zawierana jest przy wykorzystaniu wzorca umowy. Wówczas dopuszczalne są wyłącznie wkłady pieniężne. Jeżeli Kinga i Józef będą zawierać umowę spółki w formie aktu notarialnego mogą, więc wnosić zarówno wkłady pieniężne jak i niepieniężne.

Co może być wkładem niepieniężnym?

Nie ma zamkniętego katalogu tego co może stanowić aport. Aportem może być przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa, know-how, znak towarowy, udziały lub akcje w spółach kapitałowych, ogół praw i obowiązków w spółce osobowej, własności ruchomości i nieruchomości, majątkowe prawa autorskie. Przy ustaleniu zdolności aportowej wkładu bierze się pod uwagę przede wszystkim możliwość jego wyceny oraz zbywalność. Wobec tego musi istnieć możliwość ustalenia wartości majątkowej takiego wkładu oraz możliwość dysponowania nim, to jest przeniesienia na rzecz spółki. Z tego powodu zdolności aportowej nie mają prawa niezbywalne. Zdolności tej nie ma także świadczenie usług i pracy.
Umowa spółki powinna szczegółowo określać, co jest przedmiotem aportu. Należy wskazać wspólnika który go wnosi, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów.

Jaka musi być wartość wkładu?

Należy pamiętać o tym, że udziały nie mogą być objęte poniżej ich wartości nominalnej. Wartość wkładu może jednak przewyższać wartość nominalną obejmowanego udziału. Nadwyżka ta zwana agio przekazana jest na kapitał zapasowy spółki.
Czytelnia i jej główne działy