Czytelnia

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Umowy

Monika Leszczyńska - 12.08.2019

3 min. czytania

Coraz więcej osób korzysta z czytników e-booków

Są poręczniejsze od grubej, ciężkiej książki, szczególnie gdy mamy do dyspozycji tylko niewielką torbę. Z tego powodu działająca już na rynku księgarnia internetowa poszerzyła swoją ofertę o książki elektroniczne. Któregoś dnia z księgarnią skontaktował się klient, który tydzień wcześniej nabył kilka książek tradycyjnych oraz e-booków. Klient zażądał zwrotu pieniędzy za wszystkie książki. Właściciele księgarni odmówili jednak zwrotu pieniędzy za książki elektroniczne.

Czy mogli tak postąpić?

„To zależy” – to słowa od których zwykle zaczynają prawnicy. Nie inaczej będzie tym przypadku. Umowa zawarta za pośrednictwem księgarni internetowej, czy też każdego innego sklepu online jest umową zawartą na odległość. Jeżeli klient był konsumentem to miał prawo do przemyślenia podjętej decyzji i odstąpienia od tej umowy.

Czym jest prawo do odstąpienia?

Prawo do odstąpienia to uprawnienie konsumenta do zmiany decyzji, do którego wystarczy jego oświadczenie woli. Konsument nie musi tłumaczyć dlaczego to robi. Nie jest też wymagana jakakolwiek zgoda sklepu. Skutkiem złożenia takiego jednostronnego oświadczenia jest sytuacja, w której umowę uważa się za niezawartą.

Czy konsument zawsze może skorzystać z przysługującego mu uprawnienia?

Za każdym razem musimy zwrócić uwagę na to co było przedmiotem transakcji. W naszym przypadku transakcja dotyczyła książek. Książki te jednak miały różnorodną formę.
Książka w tradycyjnej formie, czyli w wersji wydrukowanej ma postać materialną. Konsument otrzymał ją w takiej postaci i miał prawo do przemyślenia swojej decyzji. W terminie 14 dni od otrzymania książki mógł więc odstąpić od umowy. Odstąpienie wiązało się z obowiązkiem odesłania zakupionej książki do księgarni.
Inaczej jest natomiast w przypadku książek elektronicznych, czyli e-booków. Takie książki nie mają materialnej postaci. Udostępniane są zwykle w formie pliku i odczytywane na komputerze, telefonie czy czytniku. Nie zawieramy wówczas umowy sprzedaży. Zawierana jest umowa o dostarczenie treści cyfrowych.
Nie ma sposobu na to, aby uniemożliwić konsumentowi zaprzestania korzystania z tak udostępnionej książki dlatego wprowadzono przepisy zapewniające ochronę interesów przedsiębiorców.

Sklep online może:

1.

dostarczyć plik po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy, chyba że konsument od tej umowy w tym czasie odstąpił lub

2.

poprosić konsumenta o zgodę na dostarczenie pliku przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, jednocześnie informując go o tym, że po otrzymaniu plików nie będzie mógł od umowy odstąpić.

Czy właściciele księgarni internetowej mieli więc rację?

Żądanie zwrotu pieniędzy za książki elektroniczne nie było uzasadnione jeżeli:

1.

konsument wyraził zgodę na dostarczenie mu e-booków przed upływem 14 dni od zawarcia umowy,

2.

księgarnia poinformowała konsumenta, że po otrzymaniu plików utraci on prawo do odstąpienia od umowy.
Czytelnia i jej główne działy