Czytelnia

Sposób zawarcia umowy

Umowy

Monika Leszczyńska - 17.02.2020

1 min. czytania

Sposób zawarcia umowy

Umowa, jako zgodne oświadczenia woli stron może być zawarta w różny sposób. Możemy zawrzeć umowę poprzez przyjęcie oferty, w drodze negocjacji, przetargu, albo aukcji. Sposoby te nie muszą się wykluczać, może dojść bowiem do ich mieszania się. Złożenie oferty, która nie zostanie przyjęta w pierwotnym brzmieniu może prowadzić na przykład do rozpoczęcia negocjacji. Aukcja i przetarg mają wiele wspólnych cech. Charakteryzują się wielostronnym i eliminacyjnym charakterem postępowania, który prowadzi do wyłonienia najkorzystniejszej oferty, przy zachowaniu równych dla wszystkich uczestników zasad postępowania. Zawierają więc także elementy trybu ofertowego.
Czytelnia i jej główne działy