Czytelnia

Umowa o dzieło

Umowy

Monika Leszczyńska - 06.04.2020

3 min. czytania

Umowa o dzieło

Amadeusz postanowił zmienić wystrój kuchni swojej mamy, która powinna być bardziej funkcjonalna. Mama Amadeusza przykłada również wagę do estetyki wnętrz. Po odświeżeniu ścian Amadeusz znalazł wykonawcę, który zaprojektuje i wykonana na wymiar meble kuchenne według jego wskazówek. Amadeusz otrzymał propozycję umowy od wykonawcy. Zanim podpisze umowę powinien ją dobrze przeczytać. Może zaproponować wykonawcy również zmiany jej postanowień. Umowa zawierana przez Amadeusza jest umową o dzieło.
W umowie o dzieło wykonawca zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła. Natomiast zamawiający zobowiązuje się do tego, że zapłaci za to dzieło wynagrodzenie. Nie ma wymaganej formy. Można ją zawrzeć także ustnie. Jednak lepszym rozwiązaniem jest spisanie praw i obowiązków stron. Amadeusz i wykonawca powinni opisać meble kuchenne, czyli określić ich wymiar, układ, funkcjonalności np. ilość półek, szuflad, sposób otwierania drzwiczek, materiał, z którego meble będą wykonane, wygląd frontu, uchwytów, ich kolor.
Strony ustaliły, że Amadeusz sam kupi i dostarczy drugiej stronie materiały do wykonania mebli. W takim wypadku wykonawca powinien użyć te materiały w sposób odpowiedni oraz rozliczyć się z tego użycia, tj. zwrócić to, co zostało po realizacji pracy. Natomiast w przypadku, gdy materiał dostarczony przez Amadeusza nie będzie nadawał się do prawidłowego wykonania mebli wykonawca niezwłocznie musi go o tym zawiadomić. Strony powinny ustalić terminu wykonania mebli. Wówczas w razie opóźnienia wykonawcy w takim zakresie, że nie będzie prawdopodobne, że wykona je w umówionym terminie, Amadeusz będzie mógł odstąpić od umowy jeszcze przed upływem terminu do wykonania mebli.

Gdy w trakcie realizacji zamówienia Amadeusz stwierdzi, ze wykonawca wykonuje meble w sposób sprzeczny z umową może wezwać go do zmiany sposobu działania w określonym terminie. Jeżeli wskazany termin minie a wykonawca nie zastosuje się do wezwania, to Amadeusz może od umowy odstąpić lub zlecić poprawne albo dalsze wykonanie mebli innemu podmiotowi na koszt i ryzyko wykonawcy.

Jeżeli meble będą miały wady Amadeusz może skorzystać z roszczeń objętych rękojmią za wady rzeczy sprzedanej. Musi jednak pamiętać o tym, że odpowiedzialność Wykonawcy będzie wyłączona, jeżeli wadliwość mebli będzie wynikała z dostarczonego przez niego materiału.
Jeżeli Amadeusz nie umówi się inaczej z wykonawcą to będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia w chwili gdy meble zostaną wykonane. Wysokość wynagrodzenia może być wskazana kwotowo, lub strony mogą określić podstawy do jego ustalenia.
Czytelnia i jej główne działy